Skip to content

4 września spotkaliśmy się w sali gimnastycznej naszej szkoły, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i po krótkim występie artystycznym, wszystkich powitała pani Anna Ducin, nowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Snopkowie. Między innymi życzyła wszystkim, by ten nowy rok szkolny, obfitujące w zmiany, okazał się rokiem dobrym i pomyślnym dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

31 sierpnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Jastkowie zostały wręczone stypendia wójta gminy Jastków. Otrzymali je uczniowie ze szkół naszej gminy, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wysokie średnie ocen (co najmniej 5,5) lub zostali laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Wśród wyróżnionych osób znalazło się troje uczniów naszej szkoły - Karolina Bożemska i Oliwia Ciuraj (średnie ocen 5,55) oraz Jan Stanisław Pałkowski (laureat konkursu z historii). Serdecznie gratulujemy sukcesu dzieciom i ich rodzicom!

Maria Szkutnik

4 września 2017 roku o godzinie 8.30 w kościele parafialnym w Snopkowie zostanie odprawiona msza święta, a o godzinie 9.30 - w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Snopkowie - rozpocznie się inauguracja nowego roku szkolnego. Następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

Dowozy dnia 4 września:

7.55 - Natalin

7.58 - ul. Zbożowa

8.03 - Marysin, ul. Szarugi

8.05 - Marysin, kapliczka

8.08 - Marysin, piekarnia

8.13 - Snopków, Duk

8.13 - Snopków, Helenów

8.15 - Smugi

8.22 - Snopków, bloki

8.25 - Snopków, szkoła

Powrót ze szkoły około 11.50.

Godziny odjazdu autobusu szkolnego w roku szkolnym 2016/17 - rano (poniedziałek - piątek):

07.40 - WYJAZD Z JASTKOWA
07.45 - NATALIN
07.50 - LUBLIN - ZBOŻOWA
08.00 - MARYSIN KAPLICA
08.05 - MARYSIN PIEKARNIA
08.10 - SNOPKÓW SZKOŁA
   
   
07.30 - JASTKÓW SZKOŁA
07.40 - SMUGI (Warszawska)
07.45 - SMUGI (znicze)
07.47 - SMUGI (Helenów)
07.55 - SMUGI (konie)
07.57 - SMUGI (Drozd)
08.00 - SNOPKÓW BLOKI
08.04 - SNOPKÓW SZKOŁA

Odjazd autobusu szkolnego sprzed szkoły w Snopkowie (poniedziałek - piątek):

14.10 - SMUGI, MARYSIN, ZBOŻOWA, NATALIN;

15.30 - SMUGI, MARYSIN, ZBOŻOWA, NATALIN

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

pn. „Kampania informacyjno- edukacyjna w Gminie Jastków”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Całkowity koszt zadania - 12000 zł,

Dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Lublinie – 6000 zł.

Działanie to ma na celu:

  • poznawanie bioróżnorodności w bezpośrednim z nią kontakcie,
  • uświadomienie znaczenia i piękna przyrody naszego regionu,
  • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
  • przekonanie o potrzebie ochrony wód i szczególnej odpowiedzialności człowieka za działania wobec przyrody,
  • zaznajomienie się z formami ochrony przyrody występującymi w regionie,
  • dbałości o własne środowisko,
  • kształtowanie indywidualnego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska, zwiększenie aktywności poznawczej uczniów.

31 maja 2016r.

W naszej szkole odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Radę Rodziców. Dzieci wspaniale się bawiły wspólnie z animatorami, cieszyły się z waty cukrowej i z możliwości pomalowania sobie twarzy w ozdobne wzory. Było jeszcze wiele innych atrakcji.

Skip to content