Skip to content

17 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci dla uhonorowania druha porucznika Tadeusza Zdzisława Wojciechowskiego, zamordowanego w kwietniu 1940 roku w Katyniu przez sowieckie NKWD.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie. Z kościoła, w asyście pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, harcerzy i przedstawicieli 21 Batalionu Lekkiej Piechoty, udaliśmy się do nowo utworzonego Szkolnego Miejsca Pamięci.
O posadzenie dębu zostali poproszeni: pani wójt Teresa Kot, pani Dyrektor Anna Ducin, przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Okoń, Prezes Zarządu Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP, podharcmistrz Lech Marczak, żona partyzanta z oddziału „Szarugi” pani Krystyna Marczewska, Przewodniczący Oddziału Lublin „Szarych Szeregów” major Zdzisław Łoziński i zastępca Komendanta Chorągwi Lublin harcmistrz Edward Nakonieczny. Podczas uroczystości zostały odsłonięte również tablice. Jedna z nich upamiętnia partyzantów z oddziału Szarugi, którzy polegli w bitwie pod Marysinem. Im poświęcony jest również dąb, posadzony tu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Druga tablica upamiętnia zamordowanego w Katyniu druha porucznika Tadeusza Wojciechowskiego. Ponad kamieniem z tablicami wznosi się kapliczka Matki Boskiej, którą podczas uroczystości poświęcił ks. Proboszcz Andrzej Szulej.
Część artystyczna, przygotowana przez Jolantę Czubacką, Barbarę Sagan, Martę Duk i Olgę Majchrzak to prawdziwa lekcja historii. Bogata prezentacja, przepięknie odśpiewane piosenki i opowiedziane historie przez uczniów, a także dekoracje, budowały nastrój uroczystości. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli również obejrzeć Wystawę Katyńską eksponowaną w sali gimnastycznej.
Historie opowiedziane tego dnia pozostaną na długo w naszej pamięci.

PREZENTACJA FILMOWA

W związku z zapytaniami i uwagami Rodziców, Dyrektor Szkoły informuje, że:

  1. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej należy składać na każdy nowy rok szkolny.
  2. Rodzice, którzy nie zgłosili dzieci do świetlicy szkolnej powinni złożyć KARTĘ ZGŁOSZENIA  najpóźniej do 7 września 2018 r. W przeciwnym wypadku szkoła nie ma możliwości zakwalifikowania ucznia do świetlicy.
  3. Przypominamy, że prawo korzystania ze świetlicy szkolnej mają uczniowie dowożeni autobusami szkolnymi oraz dzieci pracujących rodziców.
  4. Wszyscy uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe są objęci opieką nauczycieli.
  5. Powstające na terenie szkoły Miejsce Pamięci jest finansowane spoza budżetu szkoły przez prywatnych sponsorów - między innymi: środowiska kombatanckie, księży.

30 sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Gminy Jastków. Wśród nich znalazł się również nasz uczeń Piotr Matyjaszek z kl. IVA (obecnie uczeń klasy VA). Gratulujemy Piotrkowi i życzymy dalszych sukcesów. 
O stypendium Wójta Gminy Jastków mogli ubiegać się uczniowie, którzy wyróżnili się w dwóch kategoriach: ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych osiągnęli średnią ocen w szkole podstawowej wynoszącą 5,5 oraz minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Wyróżnieni zostali także ci, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym.

Skip to content