Skip to content

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem (COVID-19), z uwagi na ochronę pasażerów i pracowników, spółka Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutniczej 1, informuje, że od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. zawiesza realizację transportu regularnego na terenie Gminy Jastków.

Pozdrawiam
Agnieszka Włodarczyk
Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

informujemy, że szkoła, jak też teren szkoły są zamknięte
w dniach 16 - 25 marca 2020 roku.

Bardzo prosimy o niegromadzenie się na terenie szkoły w jakichkolwiek celach.
Dbajmy o siebie i innych - #zostanwdomu

Szanowni Rodzice, Uczniowie
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty nauczyciele przesyłają uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu:
⇒ poprzez dziennik elektroniczny w klasach IV- VIII (E-DZIENNIK),
⇒ za pośrednictwem naszej strony w klasach O-III (MATERIAŁY DLA KL. O-III).
Materiały obejmują zrealizowane dotychczas treści. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami i materiałami.

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do e-dziennika prosimy o kontakt z administratorem poprzez adres email: anewoz1@wp.pl.

Dyrektor
Anna Ducin

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego zajęcia zostały zawieszone na 2 tygodnie tj. od 12 do 25 marca 2020 r.

 • Wykorzystajcie ten czas, gdy nie będzie lekcji w szkole, na uzupełnienie, utrwalanie i poszerzenie wiedzy. Możecie skorzystać z bezpłatnych zasobów na platformie epodreczniki.pl oraz z materiałów rekomendowanych przez nauczycieli;
 • Pozostańcie w kontakcie ze szkołą poprzez komunikatory elektroniczne i e-dziennik;
 • Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu i poza nim. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Ograniczcie wyjścia do niezbędnego minimum;
 • Rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
 • Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drogi ósmoklasisto wykorzystaj ten czas odpowiedzialnie!
Pozostań w kontakcie z nauczycielami, którzy będą udostępniali ci materiały przygotowujące do egzaminu. Systematycznie rozwiązuj zadania i staraj się utrwalać wiadomości i umiejętności, przeczytać lektury, uzupełniać zaległości.

Grafika pochodzi ze strony https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=191006858985390&id=107296654023078

Szanowni mieszkańcy!

Zwracamy się z prośbą do osób, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju i miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem albo obserwują u siebie niepokojące objawy w postaci wysokiej gorączki i duszności, aby zadzwoniły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na nr tel. 605 194 800.

Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać również pod numerem infolinii NFZ 800 190 590.

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa na Lubelszczyźnie
na polecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie
zajęcia w Szkole Podstawowej w Snopkowie
zostają zawieszone w dniach 12-25 marca 2020 roku.

 Szkoła będzie w tych dniach zamknięta, co oznacza,
że nie zapewnimy opieki dzieciom.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z oficjalną informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie  zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych klikając na poniższy link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco
za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

W okresie ferii letnich – od 20 lipca do 9 sierpnia 2020 r. nastąpi przerwa w pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie. Rodziców dzieci, którzy planowali skorzystanie z usług w okresie wakacyjnym prosimy o przeanalizowanie konieczności wizyt w innym terminie.
Rodziców dzieci i młodzieży, którym kończą się terminy obowiązywania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na dany etap edukacyjny, pracownicy Poradni proszą o kontakt telefoniczny lub osobisty celem przeanalizowania dalszej pomocy.
Składanie wniosków i wydanie nowych orzeczeń będzie możliwe dopiero po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020 – wcześniej jednak pracownicy Poradni mogą przeprowadzić badania diagnostyczne, jeśli dziecko zostanie umówione przez rodzica na wizytę

Drogi Uczniu, Rodzicu!

Gdzie szukać informacji na temat koronawirusa?

Ważne informacje na temat koronawirusa oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia znajdziemy na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie pod adresami:
https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
https://wsselublin.pis.gov.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590.
Całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem 693 397 185 pełni też lubelski sanepid.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie i są dostępne pod adresem:   https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

W związku z pojawiającymi się zachorowaniami i przeziębieniami oraz pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, w ramach profilaktycznych działań zdrowotnych:

 • pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny (m.in. częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem),
 • podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce,
 • zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
 • pozostań w domu jeśli jesteś przeziębiony/a lub chory/a,
 • jeśli nie miałeś/miałaś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w oparciu o:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Gminy Jastków >>>link

Klasa pierwsza

11 lutego – 10 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, dokumentów dotyczących zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

11 – 25 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Oddział przedszkolny

11 lutego – 17 lutego 2020 r.:Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

18 lutego – 6 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2020/2021

Skip to content