Skip to content

17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 12. Gminny Konkurs Recytatorski, podczas którego wyłoniono recytatorów reprezentujących gminę Jastków w XXXX Małym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

W konkursie brał udział uczeń naszej szkoły, Daniel Wrona. Zaprezentował się w utworze Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł". Jego występ został doceniony przez jurorów, dlatego Daniel - obok trzech innych uczniów z terenu gminy - weźmie udział w kolejnym etapie Małego Konkursu Recytatorskiego. Gratulujemy!

Urząd Statystyczny w Lublinie organizuje konkurs - test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych.

Zachęcamy uczniów do zapoznania się z regulaminem oraz do rozwiązania testu umieszczonego w formularzu Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7

Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 10 maja 2021 r.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wśród uczniów szkół podstawowych;
  • wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną wśród uczniów.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

- miejsca od 1 do 5  - smartwatch

- miejsca 6-10 – głośnik bluetooth.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu:

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: m.rosolowska@stat.gov.pl

źródło: materiały US w Lublinie

„Liczymy się dla Polski” 

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19, w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

- ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;

- dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl.

Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy, by się spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłatnie  z udostępnionego - na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach - pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Samospis internetowy  trwa od 1 kwietnia do 30 września br.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą  kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

źródło: materiały GUS

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.I.Kraszewskiego w Lublinie organizuje Międzyszkolny Konkurs o Kraszewskim, pod honorowym patronatem prezydenta miasta Lublin. W tym roku odbyła się IX edycja konkursu, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły - Maria Pytka i Maksymilian Okoń z klasy VIII oraz Paweł Szczepański z klasy VII b.

Konkurs składał się z dwóch części, niezależnych od siebie - biograficznej i literackiej.

Z dumą informuję, że Maria Pytka zajęła I miejsce w kategorii znajomość biografii Kraszewskiego, zdobyła wyróżnienie za pracę literacką (opowiadanie na motywach "Nauczycieli sieroty" Kraszewskiego) oraz została uhonorowana tytułem Znawcy Kraszewskiego. Z kolei III miejsce w konkursie biograficznym zajął Paweł Szczepański.

Serdecznie gratulujemy! Jeśli ktoś będzie miał pytania na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, wie, do kogo może się zwrócić! Wśród nas są prawdziwi eksperci.

Maria Szkutnik

„Kto cię z nas nie znał? Kto cię nie mi­ło­wał?
Kto du­chem two­im, jako chle­bem, nie żył?
Kto z wąt­ka twe­go przę­dzy swej nie sno­wał,
Nie pła­kał z tobą i z tobą nie wie­rzył?...”

Takimi słowami żegnała Józefa Ignacego Kraszewskiego polska poetka, Maria Konopnicka, w wierszu „Nad mogiłą Kraszewskiego". W drugiej połowie XIX wieku wszyscy znali twórczość autora „Starej baśni”. Dla wielu ludzi jego powieści były podręcznikami do nauki polskiej historii – wtedy, a nawet wiele lat później, do czasów powojennych. Dziś twórczość patrona naszej szkoły jest – delikatnie mówiąc – zapomniana, ale 19 marca to doskonała okazja, by znajomość z Kraszewskim nieco odkurzyć. 19 marca przypada bowiem rocznica śmierci pisarza oraz dzień jego imienin. W związku z tym zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Józefa Ignacego Kraszewskiego, jego życia i dorobku – nie tylko literackiego.

Prezentację na temat Józefa Ignacego Kraszewskiego, jego życia, pasji, twórczości przygotowała - razem z uczniami klasy VII b - pani Maria Szkutnik.

Wyjątkowy quiz przygotowała dla uczniów naszej szkoły Pani Edyta Wójtowicz - podejmijcie wyzwanie, naprawdę warto!

https://forms.office.com/r/PG8GZ3Rdfv

Z okazji Dnia Patrona uczniowie klas V-VIII przygotowali różne quizy, krzyżówki, wykreślanki. Warto sprawdzić swoją wiedzę na temat Kraszewskiego.

Lena Synderkiewicz, klasa V

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d9ZS_oks40Ove8ME_MEdZmUQXqisGYFChHz9dDD06kRUNEFEWDVMWDhQTzU4MzNaV1lIMks5R05MRC4u

Maria Pitek, klasa VII b

https://learningapps.org/display?v=po6st3b9521

Oliwia Ciuraj, klasa VIII

https://learningapps.org/18217209

Paweł Stachniak, klasa VIII

https://wordwall.net/pl/resource/12677572

Olga Świderska, klasa VIII

https://learningapps.org/display?v=p7c8zoks321

Do uczczenia Dnia Patrona włączyły się też dwie uczennice klas czwartych - Maja Podstawka z klasy IV a i Julia Rożen - z IV b. Dziewczynki podjęły się wykonania ilustracji do wybranej baśni Kraszewskiego. Oto ich prace!

Maja Podstawka, klasa IV a - ilustracja do baśni "O kurce i kogutku".

Julia Rożen, klasa IV b - ilustracja do baśni "Kwiat paproci".

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie tego symbolicznego Dnia Patrona - miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętować razem w szkole.

Maria Szkutnik

Dzień Języka Ojczystego to dobra okazja, by zastanowić się nad rolę mowy ojczystej w naszym życiu i w historii naszego kraju. Warto poznawać język polski, pamiętać, by go szanować i poprawnie się nim posługiwać. Dlatego zachęcamy wszystkich do zmierzenia się z quizem przygotowanym przez portal Eduelo - to dobra zabawa, porady językowe i okazja, by sprawdzić swoje umiejętności językowe.

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-vii/quizy-specjalne/quizy-specjalne/dzien-jezyka-ojczystego/

Maria Szkutnik

2 lutego 1944 roku w Marysinie rozegrała się bitwa między partyzantami z oddziału "Szarugi" a Niemcami. Co roku przypominamy o tych wydarzeniach, uczestniczymy w uroczystościach odbywających się na terenie naszej gminy oraz w Lublinie, w kościele p.w. św. Stanisława BM. W tym roku nie mamy - niestety - takiej możliwości. Niemniej jednak - PAMIĘTAMY.

W sobotę, 30 stycznia 2021 roku, przedstawiciele uczniów naszej szkoły, razem z panią dyrektor, Anną Ducin, oraz z panią Jolantą Czubacką, odwiedzili miejsca pamięci związane z marysińską bitwą. Złożyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku w Marysinie, a także w Szkolnym Miejscu Pamięci.

Uczniowie klasy pierwszej wykonali piękne świąteczne kartki. Zachęcamy do obejrzenia prac.

Pandemia koronawirusa, której doświadczamy, wiąże się z m.in. z przymusem izolacji, ograniczeniem kontaktów, utrudnioną możliwością uzyskania pomocy psychologicznej.

Dzięki inicjatywie Rzecznika Praw Dziecka uczniowie, doświadczający kryzysu psychicznego i szukający pomocy, mogą skorzystać z dwóch kanałów komunikacyjnych:

  • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
  • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Dzięki temu uczeń:

  • może uzyskać natychmiastowe wsparcie,
  • może podzielić się swoimi przeżyciami,
  • wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą może zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

Skip to content