Skip to content

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, pani Barbara Sanecka - Sieńko (wychowawczyni oddziału przedszkolnego 0b) organizuje zbiórkę kartek wykonanych przez dzieci
z okazji Dnia Matki.

Zebrane kartki te będą przekazane matkom dzieci niepełnosprawnych. Chcemy docenić ich codzienną pracę, wysiłek i zaangażowanie oraz sprawić im odrobinę przyjemności w tym wyjątkowym dniu.

Zachęcamy wszystkie dzieci naszej szkoły do udziału w zbiórce. Kartka nie musi zawierać żadnych słów. Prosimy o przekazywanie kartki pani Barbarze Saneckiej-Sieńko do piątku (włącznie).
Barbara Sanecka - Sieńko

Uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w ramach  projektu ekologicznego, współfinansowanego przez Gminę Jastków oraz WFOŚiGW. Celem zajęć było zbadanie stanu czystości Ciemięgi. Uczniowie, pod opieką nauczyciela, pobrali próbki wody, a następnie zbadali wybrane parametry. Określono wartość pH wody oraz zawartość azotynów, azotanów oraz fosforanów w pobranej wodzie.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, poprzez wykonywanie badań samodzielnie oceniali stan środowiska naturalnego, stając się na ten czas ekologami.

Agnieszka Reszka

 

17 maja uczniowie klasy Ia i V uczestniczyli w Wiosennych Konfrontacjach Teatralno - Muzycznych „Przystanek Talentowo” -  II Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Byliśmy pod wrażeniem profesjonalizmu występujących tam grup, pięknych strojów, oprawy muzycznej i dekoracji.

Pomimo brzydkiej pogody uczniowie zwiedzili Park Zdrojowy w Nałęczowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mieli możliwość uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu.

Olga Majchrzak

15 maja uczennica klasy VI, Klaudia Stasiak, odebrała nagrodę w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kęble. Klaudia zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Przystanek Aniołowo. Anioły Wiosną Pachnące” w kategorii 13-16 lat.

 

Sukces jest tym większy, iż jury wybierało laureatów spośród aż dwustu autorów prac. Serdecznie gratulujemy!

W konkursie wziął też udział inny uczeń naszej szkoły, Kacper Szymański, którego praca również była piękna.

Olga Majchrzak

 

1 czerwca w godzinach 9.00 - 13.00 w Szkole Podstawowej w Snopkowie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka, współorganizowany przez dwie fundacje - "Trach"
i "Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego" oraz naszą szkołę.

Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji, zabaw
i konkursów.

Odbędzie się kiermasz ciast i loteria fantowa,
z których dochód przeznaczony zostanie na zorganizowanie uroczystości posadzenia Dębu Katyńskiego we wrześniu br.

Rada Rodziców po raz kolejny zaprosi uczniów
na lody.

 

Ważne informacje:

1 czerwca to dzień wolny od zajęć edukacyjnych - gmina nie organizuje tego dnia dowozu.

Ze względów organizacyjnych i udział nauczycieli w pracach przy stoiskach festynowych, za opiekę nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych oraz z klas
I-II odpowiedzialni są rodzice.

Opiekę na uczniami z klas III-VII sprawują nauczyciele.

Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków z terenu Snopkowa i okolic
do udziału w zabawie!

 

13 czerwca odbędzie się w naszej szkole uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania suwerennego państwa polskiego.

Drzewko ma przypominać dokonania "Szarugowców", partyzantów dowodzonych przez Aleksandra Sarkisowa, ps. "Szaruga", którzy działali m.in. na terenach gminy Jastków, a 2 lutego 1944 roku stoczyli w Marysinie bitwę z wojskami niemieckimi.

Zapraszamy.

Klasa I b, której wychowawczynią jest pani Edyta Filipiak, bierze udział w plebiscycie "Dziennika Wschodniego" na najsympatyczniejszych uczniów pierwszej klasie. Konkurs trwa do 23 maja - zachęcamy do oddawania głosów na naszych uczniów.

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/pierwszaki-2018-zapraszamy-na-okladke-i-do-parku-dinozaurow,n,1000218496.html

Maria Szkutnik

27 kwietnia odbyła się akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja przygotowana przez panie Beatę Madej, Martę Duk i Marię Szkutnik wraz z uczniami klas V-VI. Przypomniano okoliczności towarzyszące uchwaleniu ustawy zasadniczej
z 1791 roku oraz rolę, jaką odegrała. Uczniowie mogli zapoznać się z obrazem Matejki "Konstytucja 3 Maja 1791 roku". Ważnym akcentem było nawiązanie do Dnia Flagi, który przypada 2 maja.