Skip to content

Pewnie pamiętacie jeszcze, że 14 marca obchodziliśmy święto liczby Pi. Właśnie z tego powodu zostały zorganizowane trzy konkursy. Czas je rozwiązać i wyłonić zwycięzców.
Do wszystkich trzech konkursów łącznie przystąpiło 7 uczniów spośród klas IV-VIII. To nieduża liczba w porównaniu z cyframi rozwinięcia liczby Pi, ale jakże wspaniała i symboliczna.
Wszyscy uczestnicy wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością więc ogłaszam wszem i wobec, że zwycięzcami zostają:

Przestrzenny model liczby Pi:

I miejsce - Barbara Podstawka kl.4b
II miejsce - Antoni  Reszka kl. 4b
II miejsce - Paweł Szczepański kl. 4b
III miejsce - Julia Rożen kl 4b
III miejsce - Lena Synderkiewicz kl. 5
Wyróżnienie - Natalia Majewska kl.4a

Rymowanka "Pi":
I miejsce - Antoni Reszka kl. 4b

Wyzwania zadaniowe:
I miejsce - Julia Rożen kl. 4b
II miejsce - Lena Synderkiewicz kl. 5
III miejsce - Barbara Podstawka kl. 4b
Wyróżnienie - Julia Ikwanty kl. 4a

Wszyscy zwycięzcy w nagrodę otrzymują 6 lub 5 z matematyki, a także nagrody niespodzianki. Po odbiór nagród zapraszam do szkoły w piątek o godz.12.30.

Gratuluję kreatywności i zaangażowania
Aneta Ciołek

 1. Od 22.03.2021 do 11.04.2021 nauka w kl. I- III będzie odbywała się zdalnie zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi tej formy nauczania w naszej szkole.
 2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 3. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się poniżej:

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor szkoły przypomina, że do 31 marca należy przekazać do szkoły potwierdzenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy osób, które już dostarczyły oświadczenie).

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.I.Kraszewskiego w Lublinie organizuje Międzyszkolny Konkurs o Kraszewskim, pod honorowym patronatem prezydenta miasta Lublin. W tym roku odbyła się IX edycja konkursu, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły - Maria Pytka i Maksymilian Okoń z klasy VIII oraz Paweł Szczepański z klasy VII b.

Konkurs składał się z dwóch części, niezależnych od siebie - biograficznej i literackiej.

Z dumą informuję, że Maria Pytka zajęła I miejsce w kategorii znajomość biografii Kraszewskiego, zdobyła wyróżnienie za pracę literacką (opowiadanie na motywach "Nauczycieli sieroty" Kraszewskiego) oraz została uhonorowana tytułem Znawcy Kraszewskiego. Z kolei III miejsce w konkursie biograficznym zajął Paweł Szczepański.

Serdecznie gratulujemy! Jeśli ktoś będzie miał pytania na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, wie, do kogo może się zwrócić! Wśród nas są prawdziwi eksperci.

Maria Szkutnik

„Kto cię z nas nie znał? Kto cię nie mi­ło­wał?
Kto du­chem two­im, jako chle­bem, nie żył?
Kto z wąt­ka twe­go przę­dzy swej nie sno­wał,
Nie pła­kał z tobą i z tobą nie wie­rzył?...”

Takimi słowami żegnała Józefa Ignacego Kraszewskiego polska poetka, Maria Konopnicka, w wierszu „Nad mogiłą Kraszewskiego". W drugiej połowie XIX wieku wszyscy znali twórczość autora „Starej baśni”. Dla wielu ludzi jego powieści były podręcznikami do nauki polskiej historii – wtedy, a nawet wiele lat później, do czasów powojennych. Dziś twórczość patrona naszej szkoły jest – delikatnie mówiąc – zapomniana, ale 19 marca to doskonała okazja, by znajomość z Kraszewskim nieco odkurzyć. 19 marca przypada bowiem rocznica śmierci pisarza oraz dzień jego imienin. W związku z tym zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Józefa Ignacego Kraszewskiego, jego życia i dorobku – nie tylko literackiego.

Prezentację na temat Józefa Ignacego Kraszewskiego, jego życia, pasji, twórczości przygotowała - razem z uczniami klasy VII b - pani Maria Szkutnik.

Wyjątkowy quiz przygotowała dla uczniów naszej szkoły Pani Edyta Wójtowicz - podejmijcie wyzwanie, naprawdę warto!

https://forms.office.com/r/PG8GZ3Rdfv

Z okazji Dnia Patrona uczniowie klas V-VIII przygotowali różne quizy, krzyżówki, wykreślanki. Warto sprawdzić swoją wiedzę na temat Kraszewskiego.

Lena Synderkiewicz, klasa V

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d9ZS_oks40Ove8ME_MEdZmUQXqisGYFChHz9dDD06kRUNEFEWDVMWDhQTzU4MzNaV1lIMks5R05MRC4u

Maria Pitek, klasa VII b

https://learningapps.org/display?v=po6st3b9521

Oliwia Ciuraj, klasa VIII

https://learningapps.org/18217209

Paweł Stachniak, klasa VIII

https://wordwall.net/pl/resource/12677572

Olga Świderska, klasa VIII

https://learningapps.org/display?v=p7c8zoks321

Do uczczenia Dnia Patrona włączyły się też dwie uczennice klas czwartych - Maja Podstawka z klasy IV a i Julia Rożen - z IV b. Dziewczynki podjęły się wykonania ilustracji do wybranej baśni Kraszewskiego. Oto ich prace!

Maja Podstawka, klasa IV a - ilustracja do baśni "O kurce i kogutku".

Julia Rożen, klasa IV b - ilustracja do baśni "Kwiat paproci".

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie tego symbolicznego Dnia Patrona - miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętować razem w szkole.

Maria Szkutnik

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie proponuje pomoc w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.

W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

 • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
 • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

 1. 81 747 35 26
 2. 500 303 388
 3. 509 731 851
 4. 81 5341010
 5. 815853106
 6. 82 5664110

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

W związku z powyższym  doradca zawodowy PPP nr 7 w Lublinie będzie dyżurował od wtorku  23 marca 2021 do piątku 26 marca 2021 , w w/w godzinach,  pod nr telefonu 81 532 11 56.

Serdecznie zapraszam na konsultacje.

Beata Bojarczuk
doradca zawodowy

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie

„Służmy poczciwej sławie, 
a jako kto może, Niech ku pożytku dobra 
spólnego pomoże”

Jan Kochanowski

Lublin, 15 marca 2021 roku  

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie! 

15 marca 2021 roku została otwarta na Placu Jana Kochanowskiego w Lublinie wystawa „Użyteczność. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne w Polsce od końca XVIII wieku do II wojny światowej”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Autorem jest Adrian Lesiakowski.
Organizatorzy informują że: „celem wystawy jest przedstawienie zjawisk związanych z patriotycznie motywowaną aktywnością społeczną i działaniami modernizacyjnymi Polaków od czasów stanisławowskich do końca międzywojnia. Ekspozycja pokazuje praktyczną użyteczność jednostek i grup pracujących pro publico bono z przekonania i z zaangażowaniem. Istnienie takiego wzorca w długim czasie i wobec zmieniających się okoliczności potwierdza, że mamy do czynienia z dojrzałą, wielowymiarową i nadal interesującą postawą życiową członków naszego społeczeństwa, nie zaś z ideologią czy modą.

Wystawa wskazuje podstawowe powiązania przyczynowo-skutkowe, dostarcza wiedzy o głównych ideach, instytucjach, wydarzeniach i osobach zaangażowanych w opisywaną działalność, a także materiału do dalszych skojarzeń historycznych i społecznych, a przede wszystkim daje odbiorcom materiał porównawczy do własnych przemyśleń i poszukiwań.”

Wystawa ta stanowi doskonałe dopełnienie edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej realizowanej w szkołach ponadpodstawowych i starszych klasach szkół podstawowych. W czasie pandemii usytuowanie na   otwartej przestrzeni stanowi jej dodatkowy atut. Z tego powodu gorąco zachęcam do jej obejrzenia i wykorzystania w pracy z uczniami.

Katalog wystawy jest dostępny w siedzibie IPN w Lublinie. Istnieje także możliwość wyeksponowania wystawy w innych miejscowościach. W tej sprawie należy się bezpośrednio kontaktować z IPN.

Z wyrazami szacunku
Lubelski Kurator Oświaty 

Skip to content