Skip to content

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Wojewódzka Konferencja „Zagrożenia i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”  odbyła się 25 marca 2021 roku w formie wydarzenia on-line i adresowana była do pedagogów i psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Kuratorium Oświaty w Lublinie przy współpracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.
Niezwykle ciekawe i bogate merytorycznie wykłady przybliżyły uczestnikom konferencji zagadnienia z zakresu uwarunkowań zdrowia psychicznego oraz wskazały kluczowe obszary działań w budowaniu środowiska szkolnego sprzyjającego zdrowiu psychicznemu:
Prelegentami konferencji byli:
ks. dr Jerzy Smoleń – psycholog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie;
dr n. med. Agata Makarewicz – psychiatra dziecięcy z Kliniki Psychiatrii w Lublinie;
st. asp. Dorota Krukowska – Bubiło – Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu;
Anna Radziwiłko – psycholog i konsultant LSCDN;
Aneta Kozaczuk – Naczelny Psycholog Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

NAGRANIE KONFERENCJI

Skip to content