Dokumenty szkolne

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

 

Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Karta ponownego zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w oddziale przedszkolnym

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Zmiany w systemie edukacji dotyczące dzieci do ósmego roku życia

 

Prezentacja o naszej szkole

Uroczystości

Sukcesy

Rocznice, projekty, zajęcia

W naszej szkole dużo się dzieje cz.1

W naszej szkole dużo się dzieje cz.2