Skip to content

Dokumenty szkolne

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej w Snopkowie 2017 - nowy

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Snopkowie - nowy

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Rekrutacja 2018/2019

Klasa pierwsza

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 2018-2019

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2018-2019 - format pdf

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2018-2019 - format docx

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej  - format pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej 2018-2019  - format docx

 

Oddział przedszkolny

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2018-2019 

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 2018-2019 - format pdf

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 2018-2019  - format docx

Deklaracja o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego 2018-2019  - format pdf

Deklaracja o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego_SP Snopków 2018-2019 - format docx

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 2018-2019 - format pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 2018-2019 - format docx

 

Inne

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - format docx

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - format pdf

 

Zmiany w systemie edukacji dotyczące dzieci do ósmego roku życia

Prezentacja o naszej szkole

Uroczystości

Sukcesy

Rocznice, projekty, zajęcia

W naszej szkole dużo się dzieje cz.1

W naszej szkole dużo się dzieje cz.2