Skip to content

Świetlica

Zgłoszenie dziecka do świetlicy!

Szanowni Państwo!

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2022/2023 prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3 km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe.

Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 5 września 2022 r!
Karty  są dostępne poniżej  lub przy wejściu do szkoły. Wypełnione formularze należy wrzucić do pudełka przy wejściu do szkoły lub przekazać wychowawcy klasy.

REGULAMIN ŚWIETLICY

Skip to content