Skip to content

Świetlica

Zgłoszenie dziecka do świetlicy!

Szanowni Państwo!

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2021/2022 prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3 km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe.

Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 3 września 2021 r!
Karty  są dostępne poniżej  lub przy wejściu do szkoły. Wypełnione formularze należy wrzucić do pudełka przy wejściu do szkoły lub przekazać wychowawcy klasy.

Skip to content