Skip to content

Innowacje

Innowacje w roku szkolnym 2019/2020

Kontynuacja innowacji:

"Szkolne Miejsce Pamięci" (cała społeczność szkolna)

"Różne formy spotkania z literaturą" (klasy IV-VIII)

"Przygoda ze zwierzakami z Siedmiu Dębów - kształtujemy nawyki, uczymy się zasad współżycia" (oddziały przedszkolne)

"Dar zabawy - koncepcja pedagogiczna F.Froebla" (oddział przedszkolny)

"Z babcią, dziadkiem, rodzicem i nauczycielem - narodowe czytanie w edukacji wczesnoszkolnej" (klasy I-III)

Od roku 2019/2020:

"Zostań mistrzem ortografii" (klasy V-VI)

Skip to content