Koła zainteresowań

W 2004 roku Szkoła Podstawowa w Snopkowie przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACOWNIA INTERNETOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ”.
Od 2005 roku ze sprawnie działającej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt pracowni korzystają uczniowie i nauczyciele, dzięki czemu – poprzez korzystanie z odpowiednich technologii – mamy możliwość, by przygotowywać uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacyjnym oraz wyrównywać szanse edukacyjne. Pracownia stała się też szansą na prowadzenie bardzo ciekawych projektów edukacyjnych i dokumentowanie naszych osiągnięć poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych.
Dzięki komputerowi przenośnemu, projektorowi multimedialnemu, drukarce laserowej oraz skanerowi mamy okazję wykorzystywać technologię informacyjną na wszystkich przedmiotach i między innymi w ten sposób podnosić jakość edukacji.
Wartość otrzymanego sprzętu wynosi ok. 50.000,00zł.
Zajęcia z komputerem w naszej szkole rozpoczynają się już w klasie pierwszej. Każdy uczeń w trakcie pracy samodzielnie korzysta z nowoczesnego komputera z monitorem LCD oraz ma dostęp do Internetu. Prowadzone są także koła komputerowe dla uczniów starszych i młodszych, które cieszą się dużym powodzeniem. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach.

 

Centrum Multimedialne w naszej szkole

 

27 lutego 2008 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych.
Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską . Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia( employability), warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywanie szans oraz inwestowanie w zasoby ludzkie”.
Pracownia wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Czasami z centrum korzystają także rodzice. Zostali oni poinformowani o takiej możliwości na zebraniu w marcu 2008 roku.
Centrum Multimedialne otwarte jest na dużych przerwach i po lekcjach w godzinach popołudniowych. Uczniowie korzystają głównie z Internetu za pomocą wyszukiwarek. Wykonują rysunki, słuchają muzyki, odnajdują różne nowinki ze świata kultury, sztuki czy sportu oraz grają w ciekawe gry. Nauczyciele natomiast, poszukują ciekawych scenariuszy, korzystają ze strony OKE, kuratorium i ministerstwa. Interesują ich także ciekawostki edukacyjne i o nich rozmawiają z innymi nauczycielami. Rodzice -przeszukują głównie strony internetowe.
W naszej pracowni można także skorzystać z Powszechnej encyklopedii multimedialnej” , Atlasu świata” i Słownika PWN” w formie cyfrowej oraz skanera i drukarki. Wszysc y pracujący przy komputerze są odnotowywani w zeszycie, a nad ich bezpieczeństwem czuwa nauczyciel bibliotekarz.
Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki i do Centrum.