Świetlica szkolna

Świetlica szkolna
Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Snopkowie czynna jest w godzinach:
poniedziałek- 7.15 – 15.30
wtorek- 7.15 – 15.30
środa – 7.15 – 15.30
czwartek – 7.15 – 15.30
piąte k- 7.15 – 15.30
Z zajęć w świetlicy szkolnej korzysta grupa uczniów około 80 osób. Ponadto zajęciami obejmujemy uczniów mających ochotę na chwilę wspólnej zabawy i odrabianie zadań domowych.
Szczególnie lubianymi wśród uczniów są gry planszowe, puzzle i szachy oraz zabawy, gry i zawody ruchowe, które zaspokajają naturalną potrzebę ruchu oraz wyzwalają odruch zdrowej rywalizacji.
Cele i zadania świetlicy szkolnej:
– zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania się w świetlicy,
– zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki,
– prowadzenie zajęć rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
– pomoc w odrabianiu zadań domowych i pokonywanie trudności w nauce,
– rozwijanie aktywności dzieci,
– dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
– organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form działalności.
Działalność opiekuńczo – wychowawcza organizowana w świetlicy dba o harmonijny ogólny rozwój dziecka, a przede wszystkim o jego rozwój intelektualny, manualny i emocjonalny.
Wychowawcy: Barbara Sanecka, Jolanta Czubacka, Walentyna Nowocień, Marta Duk, Edyta Filipiak, Zofia Ignaciuk.