Skip to content

REKRUTACJA ÓSMOKLASISTY

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wybór szkoły ponadpodstawowej - Wspieram, nie wybieram...

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego
na rok szkolny 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
17.05.202131.05.2021
do 15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami do szkół dwujęzycznych, artystycznych, sportowych
17.05.202121.06.2021
do 15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami do szkół ponadpodstawowych
25.06.202114.07.2020 do15:00Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana wniosku (tylko poza elektroniczną rekrutacją)
01.06.202114.06.2021Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do szkół dwujęzycznych, artystycznych, sportowych (termin ustala wybierana szkoła)
22.07.2021Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
17.05.202126.07.2021Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
23.07.202130.07.2021Potwierdzenie woli przyjęcia (przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, ewentualnie zaświadczenia lekarskiego
02.08.2021
do 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
03.08.2021Opublikowanie przez KO w Lublinie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:

lubelszczyzna.edu.com.pl

Więcej informacji na stronie KO w Lublinie REKRUTACJA

Skip to content