Skip to content

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2022 r.

Prezentacje z wideokonferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w dla rodziców uczniów klas VIII pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”, która odbyła się 9 lutego 2022 r.:

  1. Rodzic doradcą zawodowym
  2. Kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej z perspektywy rodzica

PREZENTACJA Z ZEBRANIA Z RODZICAMI Z 11.05.2022 R.

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
16.05.202231.05.2022
do 15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami do szkół dwujęzycznych, artystycznych, sportowych
16.05.202224.06.2022
do 15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami do szkół ponadpodstawowych
16.05.202226.07.2022Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
01.06.202214.06.2022Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do szkół dwujęzycznych, artystycznych, sportowych (termin ustala wybierana szkoła)
24.06.202214.07.2022 do 15:00Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana wniosku (tylko poza elektroniczną rekrutacją)
22.07.2022Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22.07.202228.07.2022Potwierdzenie woli przyjęcia (przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, ewentualnie zaświadczenia lekarskiego
29.07.2022
do 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
02.08.2022Opublikowanie przez KO w Lublinie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:

lubelszczyzna.edu.com.pl

Więcej informacji na stronie KO w Lublinie REKRUTACJA

Skip to content