Skip to content

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo!

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2019/2020 prosimy o wypełnienie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub na zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe. Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 15 marca 2019 r.
do wychowawców klas lub sekretariatu szkoły!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - KL. I-IV
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE - KL. V-VIII

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019-2020

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Klasa pierwsza

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 2019/2020
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej                               PDF     DOCX
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej          PDF     DOCX    

Oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snopkowie informuje, że oddziały przedszkolne działające przy szkole będą realizowały podstawę programową w godz. 8.00-13.00 przewidywane zajęcia dodatkowe:
- religia w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Dzieci 5 i 6 – letnie, które potrzebują dłuższej opieki, będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jastkowie:
- opieka w godz. 7.00 - 17.00,
- całodzienne wyżywienie.

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 2019/2020 
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego   PDF    DOCX  
Deklaracja o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego    PDF    DOCX
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego   PDF    DOCX

Inne

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY     PDF 

Zmiany w systemie edukacji dotyczące dzieci do ósmego roku życia