Skip to content

Rekrutacja 2019/2020

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Klasa pierwsza

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 2019/2020
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej                               PDF     DOCX
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej          PDF     DOCX    

Oddział przedszkolny

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 2019/2020 
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego   PDF    DOCX  
Deklaracja o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego    PDF    DOCX
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego   PDF    DOCX

Inne

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY     PDF 

Zmiany w systemie edukacji dotyczące dzieci do ósmego roku życia