Skip to content

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2017/2018

Anna Ducin - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii i wychowania do życia w rodzinie.

Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, wychowawca klasy IV a.

Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, bibliotekarz, pedagog szkolny, wychowawca klasy VI.

Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I b.

Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.

Zofia Ignaciuk - nauczyciel matematyki, bibliotekarz, wychowawca klasy VII.

Monika Jarosz - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego O a.

Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV b.

Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I a.

Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.

Monika Kuś - nauczyciel fizyki.

Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki, wychowawca klasy V.

Olga Majchrzak - wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog.

Aleksandra Mucha - Sordyl - nauczyciel języka angielskiego.

Walentyna Nowocień - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II.

Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii i chemii.

Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I-III i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca świetlicy.

Grażyna Sanecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III.

Barbara Sanecka - Sieńko - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0 b.

Aneta Sapko - nauczyciel geografii.

ks. Andrzej Szulej - nauczyciel religii w klasach IV-VII.

 

Zastępstwa:

Aneta Ciołek - nauczyciel matematyki, w zastępstwie za panią Grażynę Kawecką.

Anna Mareczko - nauczyciel informatyki, w zastępstwie za panią Grażynę Kawecką.