Skip to content

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2022/2023

Anna Ducin - dyrektor szkoły, wos i wychowanie do życia w rodzinie.
Małgorzata Barycka - psycholog, doradztwo zawodowe.
Aneta Ciołek
- nauczyciel matematyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawca klasy VII.
Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, geografii, wychowawca klasy IV.
Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, zajęcia specjalistyczne, bibliotekarz.
Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III.
Aneta Galant - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego Oa.
Katarzyna Golan - pedagog, zajęcia specjalistyczne.
Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.
Monika Jarosz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II.
Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego.
Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia.
Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.
Maja Kołodziej-Plak - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIa.
Katarzyna Kosobudzka - nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy.
Angelika Kowalik
- nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy.
Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V.
Olga Majchrzak - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog.
Katarzyna Majewska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII.
ks. Mirosław Matuszny - nauczyciel religii w klasach II-VIII.
Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii, chemii, techniki, przyrody, wychowawca klasy VIb.
Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca klasy Ib.
Justyna Skwarek - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0b.
Anna Walczyszyn - oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie.
Agata Wróbel - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0b.

Rok szkolny 2021/2022

Anna Ducin - dyrektor szkoły, historia i wychowanie do życia w rodzinie.
Aneta Ciołek - nauczyciel matematyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawca klasy VI
Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, geografii, wychowawca klasy VIIIa.
Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, zajęcia specjalistyczne, bibliotekarz.
Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II.
Aneta Galant - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego Oa.
Katarzyna Golan - pedagog, zajęcia specjalistyczne.

Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.
Monika Jarosz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I.
Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIIIb.
Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III.
Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.
Maja Kołodziej-Plak - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy.
Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV.
Olga Majchrzak - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog.
Katarzyna Majewska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII.
ks. Mirosław Matuszny - nauczyciel religii w klasach IV, VI-VIII.
Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii, chemii, techniki, przyrody, wychowawca klasy Vb.
Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I-III,V i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca świetlicy, zajęcia specjalistyczne.
Barbara Sanecka - Sieńko - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0b.
Martyna Wiącek-Piwońska - wychowanie -fizyczne, wychowawca świetlicy.
Edyta Wójtowicz - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy Va.

Zastępstwa:
Agata Wróbel - wychowawca oddziału przedszkolnego 0b
Justyna Skwarek
- wychowawca oddziału przedszkolnego 0b
Anna Walczyszyn - oligofrenopedagog

Rok szkolny 2020/2021

Anna Ducin - dyrektor szkoły, historia i wychowanie do życia w rodzinie.
Aneta Ciołek - nauczyciel matematyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawca klasy V
Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, geografii, wychowawca klasy VIIa.
Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, zajęcia specjalistyczne.
Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I, pedagog szkolny.
Edyta Wójtowicz - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz.
Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.
Monika Jarosz - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego Oa.
Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIIb.
Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II.
Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.
Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki, wychowawca klasy VIII.
Olga Majchrzak - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog.
Katarzyna Majewska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI.
Walentyna Nowocień - wychowawca świetlicy.
Maja Plak - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IVa, wychowawca świetlicy.
Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii, chemii, techniki, wychowawca klasy IVb.
Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I-IV i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca świetlicy.
Grażyna Sanecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III i wychowawca świetlicy.
Barbara Sanecka - Sieńko - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0b.
ks. Mirosław Matuszny - nauczyciel religii w klasach V-VIII.
Katarzyna Golan - nauczyciel wspomagający.

Zastępstwa:
Aneta Galant - wychowawca oddziału przedszkolnego 0b, w zastępstwie za Barbarę Sanecką - Sieńko

Rok szkolny 2019/2020

Anna Ducin - dyrektor szkoły, historii i wychowania do życia w rodzinie.
Aneta Ciołek - nauczyciel matematyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawca klasy IV
Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, geografii, wychowawca klasy VIa.
Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, bibliotekarz, pedagog szkolny, wychowawca klasy VIII.
Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIb.
Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.
Monika Jarosz - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego Oa.
Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIb.
Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIa.
Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.
Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki, wychowawca klasy VII.
Olga Majchrzak - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog.
Katarzyna Majewska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V.
Walentyna Nowocień - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I.
Maja Plak - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy.
Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca świetlicy.
Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I-IV i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca świetlicy.
Grażyna Sanecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II i wychowawca świetlicy.
Barbara Sanecka - Sieńko - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0b.
ks. Andrzej Szulej - nauczyciel religii w klasach V-VIII.
Katarzyna Golan - nauczyciel wspomagający.

Zastępstwa:

Anna Zielińska - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca świetlicy, w zastępstwie za panią Agnieszkę Reszka
Aneta Galant - wychowawca oddziału przedszkolnego 0b, w zastępstwie za Barbarę Sanecką - Sieńko

Rok szkolny 2018/2019

Anna Ducin - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii i wychowania do życia w rodzinie.
Aneta Ciołek - nauczyciel matematyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawca klasy VIII
Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, geografii, wychowawca klasy Va.
Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, bibliotekarz, pedagog szkolny, wychowawca klasy VII.
Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIb.
Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.
Monika Jarosz - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego Oa.
Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy Vb.
Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIa.
Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.
Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki, wychowawca klasy VI.
Olga Majchrzak - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog.
Aleksandra Mucha - Sordyl - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV.
Walentyna Nowocień - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III.
Maja Plak - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy.
Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca świetlicy.
Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I-III i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca świetlicy.
Grażyna Sanecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I i wychowawca świetlicy.
Barbara Sanecka - Sieńko - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0b.
ks. Andrzej Szulej - nauczyciel religii w klasach IV-VIII.

Agnieszka Szymańska - nauczyciel współorganizujacy wychowania przedszkolnego.

Zastępstwa:

Izabela Wagner - nauczyciel języka niemieckiego, w zastępstwie za panią Martę Grzybowską
Dorota Samborska - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca świetlicy, w zastępstwie za panią Agnieszkę Reszka
Aleksandra Sipta - wychowawca oddziału przedszkolnego 0b, w zastępstwie za Barbarę Sanecką - Sieńko

Rok szkolny 2017/2018

Anna Ducin - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii i wychowania do życia w rodzinie.

Jolanta Czubacka - nauczyciel historii, przyrody, wychowawca klasy IV a.

Marta Duk - nauczyciel plastyki i muzyki, bibliotekarz, pedagog szkolny, wychowawca klasy VI.

Edyta Filipiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I b.

Marta Grzybowska - nauczyciel języka niemieckiego.

Zofia Ignaciuk - nauczyciel matematyki, bibliotekarz, wychowawca klasy VII.

Monika Jarosz - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego O a.

Maria Jastrzębska - Szkutnik - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV b.

Maria Jędrejek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I a.

Grażyna Kawecka - nauczyciel matematyki i informatyki.

Monika Kuś - nauczyciel fizyki.

Beata Madej - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki, wychowawca klasy V.

Olga Majchrzak - wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog.

Aleksandra Mucha - Sordyl - nauczyciel języka angielskiego.

Walentyna Nowocień - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II.

Agnieszka Reszka - nauczyciel biologii i chemii.

Barbara Sagan - nauczyciel religii w klasach I-III i w oddziałach przedszkolnych, wychowawca świetlicy.

Grażyna Sanecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III.

Barbara Sanecka - Sieńko - nauczyciel przedszkola, wychowawca oddziału przedszkolnego 0 b.

Aneta Sapko - nauczyciel geografii.

ks. Andrzej Szulej - nauczyciel religii w klasach IV-VII.

Zastępstwa:

Aneta Ciołek - nauczyciel matematyki, w zastępstwie za panią Grażynę Kawecką.

Anna Mareczko - nauczyciel informatyki, w zastępstwie za panią Grażynę Kawecką.

Skip to content