Skip to content

Rok szkolny 2017/2018

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

18 września odbyły się wyboru do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Poprzedziła je kampania wyborcza, w czasie której kandydaci przedstawiali swoje propozycje działań i starali się zdobyć przychylność jaki najliczniejszej grupy wyborców.

Wyniki wyborów:

Dawid Olszak - przewodniczący

Oliwia Pitek - zastępca przewodniczącego

Karolina Bożemska - skarbnik

Magdalena Poleszak - zastępca skarbnika

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Aleksandra Mucha - Sordyl.

 

Skip to content