Skip to content

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie
w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
Monika Majchrzak - Przewodniczący
Jacek Mazurek - Sekretarz
Magdalena Osek - Skarbnik

Przedstawiciele klas:
kl. VIII - Magdalena Olszak
kl. VII - Anna Widomska
kl. VIa - Maciej Jastrzębski
kl. VIb - Jacek Mazurek
kl. V - Paweł Pytka
kl. IV - Monika Majchrzak
kl. III - Renata Podstawka
kl. II - Katarzyna Przekora
kl. Ia - Magdalena Osek
kl. Ib - Magdalena Opieczyńska
kl. 0a - Agata Kamala
kl. 0b -

Rodzice aktywnie włączają się w realizację zadań statutowych naszej szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Rodzice wspierają działalność inwestycyjną szkoły wykonując prace remontowe, są fundatorami nagród dla uczniów. Przedstawiciele Rodziców są zawsze obecni w najważniejszych momentach życia szkoły tj. uroczystościach państwowych i związanych z ceremoniałem szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z przyjętym regulaminem.

Numer konta bankowego Rady Rodziców:
94 8702 0001 0140 9572 3000 0010
Skip to content