Skip to content

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej im.J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

Prezydium Rady Rodziców:
Marek Okoń - Przewodniczący
Anna Wrona - Sekretarz
Magdalena Olszak - Skarbnik

Przedstawiciele klas:
kl. VIII - Marek Okoń
kl. VIIa - Marek Jach
kl. VIIb - Ewa Gdula
kl. VI - Magdalena Olszak
kl. V - Anna Wrona
kl. IVa - Magdalena Osek
kl. IVb - Katarzyna Klimek
kl. III - Ewa Gdula
kl. II - Monika Majchrzak
kl. I - Renata Podstawka
kl. 0a - Grzegorz Gębala
kl. 0b - Elżbieta Dec

Rodzice aktywnie włączają się w realizację zadań statutowych naszej szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Rodzice wspierają działalność inwestycyjną szkoły wykonując prace remontowe, są fundatorami nagród dla uczniów. Przedstawiciele Rodziców są zawsze obecni w najważniejszych momentach życia szkoły tj. uroczystościach państwowych i związanych z ceremoniałem szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z przyjętym regulaminem.

Numer konta bankowego Rady Rodziców 74 1240 2496 1111 0010 3684 3258
Skip to content