Skip to content

DOWOZY

DOWOZY 2021/2022

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

Przewoźnik: Lubelskie Linie Autobusowe

Od 2 września 2021 r. będą obowiązywały poniżej zamieszczone rozkłady dowożenia uczniów do szkoły:

Rozkłady dowożenia uczniów przez LLA w roku szkolnym 2021/2022

 

Publiczny Transport Lokalny Gminy Jastków (jastkow.pl)

W związku z trwającą rozbudową szkoły:
- klasy I i III będą dowożone do SP w Jastkowie:
7.45 - odjazd z parkingu przy SP Snopków
13.10 - wyjazd z parkingu przy SP Jastków (poniedziałek-czwartek)
12.20 - wyjazd z parkingu przy SP Jastków (piątek)

oddział przedszkolny 3- i 4-latków 
rodzice dowożą i odbierają dzieci z Marysina, gdzie będą odbywały się zajęcia, a także będzie sprawowana opieka świetlicowa w  godz. 7:00-17:00

Uwaga! Uczniowie korzystający z dowozów muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.

Skip to content