Skip to content

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

01.09.2022 r. rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2022 r. – 31.12.2022 r. zimowa przerwa świąteczna
16-29.01.2023 r. ferie zimowe

31.01.2023 r. zakończenie I semestru
06-11.04.2023 r. wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie – dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych):
23.05.2023 r.  z języka polskiego
24.05.2023 r. z matematyki
25.05.2023 r. z języka obcego
23.06.2023 r. zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

31.10.2022 (poniedziałek przed 1 listopada),
02.11.2022 (Zaduszki)
02.05.2023
23-25.05.2023 (dla wszystkich oprócz klasy 8 - egzamin),
26.05.2023 (po egzaminach)
9.06.2023 (piątek po Bożym Ciele)

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI:

Zebrania zostały zaplanowane o godz. 17.00 w kolejnych dniach z podziałem na grupy: oddziały przedszkolne i klasy I-III, klasy IV-VIII.

07-08.09.2022 r. (środa-czwartek) organizacja roku szkolnego 2022/2023
25-26.10.2022 r. (wtorek-środa) - informacja o efektach pracy dydaktycznej
12-13.12.2022 r. (poniedziałek-wtorek) - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
1-2.02.2023 r. (środa-czwartek) - podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023
28-29.03.2023 r. (wtorek-środa)informacja o efektach pracy dydaktycznej
15-16.05.2023 r. (poniedziałek-wtorek) - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych i organizacja egzaminu i rekrutacji dla klas VIII.

Skip to content