Skip to content

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

02.09.2019 r. rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2019 r. – 31.12.2019 r. zimowa przerwa świąteczna
13–26.01.2020 r. ferie zimowe
31.01.2020 r. zakończenie I semestru
09–14.04.2020 r. wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie – dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych):
21.04.2020 r.  z języka polskiego
22.04.2020 r. z matematyki
23.04.2020 r. z języka obcego
26.06.2020 r. zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 02.01.2020 r., 03.01.2020 r., 12.06.2020 r.

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI:
05.09.2019 r. (czwartek) - organizacja roku szkolnego 2019/2020
30.10.2019 r. (środa) - informacje o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej
17.12.2019 r. (wtorek) – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
05.02.2020 r. (środa) -podsumowanie I semestru
12.03.2020 r. (czwartek) – informacje o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacja egzaminu i rekrutacji dla klasy VIII
19.05.2019 r. (wtorek) – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

WERSJA DO POBRANIA 

Skip to content