Skip to content

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

01.09.2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. zimowa przerwa świąteczna
31.01.2021 r. zakończenie I semestru
01–14.02.2021 r. ferie zimowe
01–06.04.2021 r. wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie – dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych):
25.05.2021 r.  z języka polskiego
26.05.2021 r. z matematyki
27.05.2021 r. z języka obcego
25.06.2021 r. zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:
02-04.09.2020 (dla klas V-VII)
25-27.05.2020 (dla wszystkich oprócz klasy 8 - egzamin)

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI:

Zebrania zostały zaplanowane o godz. 16.30 w kolejnych dniach podanych poniżej odpowiednio w grupach: oddziały przedszkolne i klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.
08-10.09.2020 r. (wtorek-czwartek) – organizacja roku szkolnego 2019/2020
03-05.11.2020 r. (wtorek-czwartek) – informacje o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej
16-18.12.2020 r. (środa-piątek) – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
27-29.01.2021 r. (środa-piątek) – podsumowanie I semestru
23-25.03.2021 r. (wtorek-czwartek) – informacje o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej,
12.05.2021 r. - organizacja egzaminu i rekrutacji dla klasy VIII
18-20.05.2021 r. (wtorek-czwartek) – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Skip to content