Skip to content

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

01.09.2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego
23.12.2021 r. – 31.12.2021 r. zimowa przerwa świąteczna
31.01.2022 r. zakończenie I semestru
14-27.02.2022 r. ferie zimowe
14-19.04.2022 r. wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie – dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych):
24.05.2022 r.  z języka polskiego
25.05.2022 r. z matematyki
26.05.2022 r. z języka obcego
24.06.2022 r. zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

12.11.2021,
7.01.2022, 
2.05.2022,
24-26.05.2022 (dla wszystkich oprócz klasy 8 - egzamin),
17.06.2022.

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI:

Zebrania zostały zaplanowane o godz. 17.00 w kolejnych dniach z podziałem na grupy: oddziały przedszkolne i klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.

07-09.09.2021 r. (wtorek-czwartek) – organizacja roku szkolnego 2021/2022
25-27.10.2021 r. (poniedziałek-środa) - informacja o efektach pracy dydaktycznej
14-16.12.2021 r. (wtorek-czwartek) - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
1-3.02.2022 r.
(wtorek-czwartek) - podsumowanie I semestru roku szkolnego 2021/2022
29-31.03.2022 r. (wtorek-czwartek) - informacja o efektach pracy dydaktycznej
12.05.2022 r. (czwartek) - organizacja egzaminu i rekrutacji dla klas VIII
17-19.05.2022 r. (wtorek-czwartek) - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Skip to content