Skip to content

Projekty i programy

Rok szkolny 2019/2020

W szkole realizowane są następujące programy i projekty:

"Przyjaciele Zippiego"

"Pro-Zdro"

"Mleko, owoce i warzywa w szkole"

"Cała Polska czyta dzieciom"

"Dzieci uczą rodziców"

"Lepsza szkoła"

"Lubelski program wczesnego wykrywania, leczenia i terapii zaburzeń komunikacyjnych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną".

Rok szkolny 2017/2018

Fundacja VCC Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli
i uczniów z podregionu lubelskiego

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

– szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

– szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań),

– zajęcia w formie wyjazdowej,

– wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

– doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p200x200/10346638_1611904405700568_3907042272496188650_n.jpg?oh=da59060b8229e3c97e7572b50c651fda&oe=5B067D58

(informacje ze strony http://projekty.vccsystem.eu)

 

 

„Aktywni seniorzy-aktywna społeczność”

„Aktywni seniorzy-aktywna społeczność” projekt realizowany przez Gminę Jastków wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z Warszawy, którego celem było zaktywizowanie społeczności lokalnej ,w szczególności osób w wieku 60+.

Projekt zakładał włączenie się seniorów w lokalną ofertę edukacyjno-kulturalną, dedykowaną głównie dzieciom do lat 7, stwarzając tym samym warunki do integracji międzypokoleniowej. Oddziały przedszkolne aktywnie włączyły się w realizację projektu, w ramach którego zostały zorganizowane warsztaty zdobienia przyborników, czytania bajek i deklamowania wierszy oraz zabaw z czasów dzieciństwa naszych dziadków. Dzieci odwiedziły również gospodarstwo agroturystyczne pana Leszka Wójcika z Panieńszczyzny.

 

Z naturą po zdrowie

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas IV – VII biorą udział w projekcie
„Z naturą po zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień”.

Projekt realizowany jest przez lubelską fundację Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego dzięki udziałowi w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU – „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Celem konkursu było wspieranie ciekawych i rozwijających się inicjatyw edukacyjnych, wyrównujących szanse społeczne.

Projekt „Z naturą po zdrowie…” to cykl zajęć z zakresu: profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, promowania zdrowego stylu życia. Uczniowie zapoznają się m. in. z aktywnymi
i twórczymi sposobami spędzania czasu wolnego, postawami przyjaznymi
dla środowiska, zdrowymi nawykami żywieniowymi, bezpiecznymi zachowaniami
na drodze, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, negatywnymi skutkami uzależnień, sposobami radzenia sobie z agresją. Rozwijają swoje umiejętności psychospołeczne, uczą się skuteczniej porozumiewać oraz budować zdrowe relacje międzyludzkie.

Więcej informacji na temat programu na stronie fundacji PZU – www.fundacjapzu.pl

http://www.fundacjapzu.pl/_img/layout/LOGO-CMYK.png

http://iairs.pl/wp-content/uploads/2016/03/cropped-IAiRS-e1463387955886.png

Skip to content