Skip to content

Hymn szkoły

Polonez Kraszewskiego

Hymn Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Snopkowie

słowa: Maria Jastrzębska - Szkutnik

muzyka: Aleksander Resiak

 

I

Żyjąc – patrzmy w świat otwartymi oczami,

byśmy rozumieli jego kształt, przemiany.

Szukając zapachu, w każdym kwiecie, barwy,

Pracując i myśląc – gromadzimy skarby.

 

Refren

Więc żyjmy, śpiewając pieśń naszego życia.

Jak nasz patron, Józef Ignacy Kraszewski,

żyjmy śmiało, mając wciąż coś do zdobycia,

pokonując smutki i troski.

Więc żyjmy, śpiewając pieśń naszego życia.

Jak nasz patron, Józef Ignacy Kraszewski,

żyjmy śmiało, mając wciąż coś do zdobycia,

ani dnia bez jednej kreski.

 

II

Swoje wymagania miewa każdy czas,

a mierzy się z nimi co dzień każdy z nas.

Mając w sobie miłość, wiedzę oraz wolę,

będziemy kształtować świat, żyć z jasnym czołem.

 

 

Komentarz do tekstu hymnu szkoły