Skip to content

Hymn szkoły

Polonez Kraszewskiego
Hymn Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Snopkowie

słowa: Maria Jastrzębska - Szkutnik
muzyka: Aleksander Resiak

I

Żyjąc – patrzmy w świat otwartymi oczami,
byśmy rozumieli jego kształt, przemiany.
Szukając zapachu, w każdym kwiecie, barwy,
Pracując i myśląc – gromadzimy skarby.

Refren

Więc żyjmy, śpiewając pieśń naszego życia.
Jak nasz patron, Józef Ignacy Kraszewski,
żyjmy śmiało, mając wciąż coś do zdobycia,
pokonując smutki i troski.
Więc żyjmy, śpiewając pieśń naszego życia.
Jak nasz patron, Józef Ignacy Kraszewski,
żyjmy śmiało, mając wciąż coś do zdobycia,
ani dnia bez jednej kreski.

II

Swoje wymagania miewa każdy czas,
a mierzy się z nimi co dzień każdy z nas.
Mając w sobie miłość, wiedzę oraz wolę,
będziemy kształtować świat, żyć z jasnym czołem.

Komentarz do tekstu hymnu szkoły

Skip to content