Skip to content

Kronika

 

Kronika szkolna założona została w 1931 roku przez kierownika szkoły Józefa Sęka. Z niej to dowiedzieć się możemy ważnych informacji związanych z naszą szkołą.

W roku 1911 pani Grzybkówna prowadziła nauczanie w domu pana Kowalskiego. Na naukę uczęszczało około trzydzieściorga dzieci. Poza lekcjami prowadzono także kursy wieczorowe dla młodzieży.

Do budowy szkoły przystąpiono w 1927roku a w 2-3 lata potem dzieci rozpoczęły naukę w nowej szkole.

W 1933 roku wprowadzone zostały ferie zimowe. Podczas tej przerwy prowadzono zajęcia sportowe i organizowano różne gry.

W dniu 3 maja 1934roku, w święto Królowej Polski poświęcono sztandar szkoły ufundowany przez darczyńców.

W latach 1939-44 w kronice jest jeden zapis mówiący o wybuchu II Wojny Światowej. Natomiast lata pięćdziesiąte obfitują w zapisy dotyczące uroczystości i pogadanek na temat pokoju i przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz planie sześcioletnim.

Od lat sześćdziesiątych w kronice odnotowywane są następujące organizacje szkolne: drużyna zuchów ZHP, drużyna harcerska ZHP, SKO, TPPR, PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Uczniowski.

Dni 2-3 czerwca 1973 roku zapisały się jako Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka i Święta Sportu Szkolnego. Natomiast 9-10 czerwca tego samego roku, odbyły się Dni Snopkowa (po raz drugi). Szkoła brała czynny udział i była inspiratorem tej imprezy.

W dniu 4 października 1997 roku odbyły się obchody 70-ciolecia szkoły. W tym też dniu został odsłonięty portret naszego patrona J.I. Kraszewskiego i poświęcony nowy sztandar szkoły ufundowany przez społeczeństwo. W miesiąc później szkoła otrzymała pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku. 9 października 1999 roku nastąpiło poświęcenie nowej szkoły. Odbyła się wówczas wielka uroczystość.

W kronice znajduje się dokument z dnia 1 czerwca 2004 roku. Jest to akt nadania bibliotece szkolnej imienia Kubusia Puchatka.

W kronice zapisywane są również informacje o corocznych uroczystościach szkolnych: Dniu Edukacji Narodowej, Święcie Patrona, Dniu Samorządności, Dniu Seniora, Dniu Mamy, Festynie w Jastkowie, Sobótce, wycieczkach szkolnych oraz różnych innych imprezach.

Skip to content