Skip to content

Strefa rodzica

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

03.09.2018 r. rozpoczęcie roku szkolnego
24.12.2018 r. – 01.01.2019 r. zimowa przerwa świąteczna
18.01.2019 r. zakończenie I semestru
11–24.02.2019 r. ferie zimowe
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie – dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych):
15.04.2019 r.  z języka polskiego
16.04.2019 r. z matematyki
17.04.2019 r. z języka obcego
18–23.04.2019 r. wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019 r. zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 02.11.2018 r.
02.05.2019 r.

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI:
14.09.2018 r. (piątek)
20.11.2018 r. (wtorek)
19.12.2018 r. (środa) – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
31.01.2019 r. (czwartek)
11.03.2019 r. (poniedziałek) – konsultacje dla wszystkich klas i zebranie dla klasy VIII
16.05.2019 r. (czwartek) – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

WERSJA DO POBRANIA

Godziny pracy sekretariatu - od września 2018 r.

poniedziałek:  7.30 – 15.30

środa:  7.30 – 15.30

piątek:  7.00 – 11.00

Godziny pracy biblioteki - od września 2018

wtorek:  8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 15.00

piątek: 11.00 - 15.00

 

 Dzwonki

Dzwonki