Skip to content

Podręczniki

Podręczniki szkolne zostaną wypożyczone uczniom na bieżący rok szkolny na podstawie umowy użyczenia.

Uczniowie otrzymają również nieodpłatnie ćwiczenia do niektórych przedmiotów.

Skip to content