Skip to content

Rok szkolny 2022/2023

23.09.2022 r. odbyły się demokratyczne wybory. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV-VIII mógł oddać jeden głos na przygotowanych kartach wyborczych.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodniczący SU- Kacper Majchrzak kl. VIII
Zastępca Przewodniczącego SU - Daniel Wrona kl. VII
Skarbnik SU - Kinga Wójcik kl. VIII

Wszystkim uczniom dziękujemy za oddanie głosu, a nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Skip to content