Skip to content

Historia Snopkowa

I. Rys historyczny miejscowości i szkoły (1409 - 2003) 600 lat miejscowości Snopków (łacińska - Snopcov)

- Rok 1409 - pierwsza wzmianka potwierdzona materiałem źródłowym znajdującym się w Archiwum Państwowym w Lublinie i Trybunale Koronnym. Zapisano tam, po łacinie, że pierwszym właścicielem miejscowości był Jan ze Snopkowa, znany już z procesu sądowego o wieś Jastków. Był to szlachcic spod herbu Rawa. W 1409 r. jego majątek nazwano Snopkov, później Snopków. Osada istniała prawdopodobnie dużo wcześniej, gdyż była położona przy bardzo ważnym trakcie z Rusi na Mazowsze. Bliskość Lublina również przemawia za jej pierwszeństwem przed innymi osadami.

Rawicz - Rawa, Panna na niedźwiedziu, Ursus.

Herb z okresu Dynastii Piastów.
Rok powstania 1003-1112. Herb pochodzi z Lotaryngii.
Ilość rodów: Herbem pieczętowało się 111 rodów.

Opis: W polu złotem na niedźwiedziu czarnym bieżącym, z prawą nogą do biegu podniesioną - panna ukoronowana, rozczesana, w czerwonej sukni siedząca z rękoma do góry podniesionemi. Nad hełmem w koronie między jeleniemi rogami - pół niedźwiedzia, w prawej łapie trzymający różę, lewą zaś łapę nieco zgiętą i spuszczoną mający.

Legenda herbowa:
Legenda opowiada, że po śmierci króla Anglii państwo przypadło synowi zmarłego monarchy zaś skarby córce. Źli doradcy skłonili młodego króla do wydania siostry na pożarcie czarnemu niedźwiedziowi, żyjącemu w jaskini. Modlitwy dziewicy spowodowały jednak, iż groźny zwierz dał się okiełznać pasem królewny. Niedoszła ofiara wróciła tryumfalnie do zamku, jadąc na grzbiecie niedźwiedzia. Przerażony oczywistym cudem brat prosił siostrę o przebaczenie i zwrócił jej zagrabione skarby. Królewna po jakimś czasie wyszła za mąż za księcia Lotaryngii, a jej potomkowie przynieśli herb Rawicz do Polski.

Wiek XV - źródła historyczne mówią o kilku właścicielach Snopkowa, w przeważającej części o rodzie Ożarowskich i Snopkowskich. Ród ten istnieć będzie aż do XVII wieku.

- Wiek XVII - powinowactwo rodu Snopkowskich z królem Janem III Sobieskim Jadwiga - babka króla Jana III Sobieskiego z domu Snopkowska była żoną wojewody lubelskiego.

- Wiek XVIII - Snopków w posiadaniu rodu Trzcińskich, potem Wiercińskich i Bobrowskich.

- Wiek XIX - Antoni Bobrowski buduje dwór w Snopkowie - potem nowy pałac, zabudowania gospodarcze i park "krajobrazowy" z fontannami i stawami.

- Początek XX wieku - majątek w rękach Piaszczyńskich aż do II Wojny Światowej.