Skip to content

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

" Z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej" – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów.

List Ministra Edukacji i Nauki

"W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kieruję do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych a także do wszystkich, którzy na pewno stęsknili się już za kolegami i nauczycielami oraz oczekują na wyzwania kolejnego roku nauki. Życzę, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom a czas w niej spędzony był źródłem inspirujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania przyjaznych relacji. Niech każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami a zdobyta wiedza i umiejętności staną się kapitałem na kolejne etapy edukacji.
Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz organom prowadzącym życzę wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów i odwagi w podejmowaniu wyzwań, które zwykle towarzyszą nam na progu każdego roku szkolnego. Państwa profesjonalizm i zaangażowanie są najważniejszym elementem sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów a dobra współpraca i wsparcie – gwarancją efektywności całego systemu edukacji.
" - Teresa Misiak Lubelski Kurator Oświaty

List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Skip to content