Skip to content

Zajęcia zdalne w oddziałach przedszkolnych

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii wprowadzone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
W związku z tym dzieci z oddziałów przedszkolnych będą realizowały zajęcia za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy oddziałów.

Dyrektor
Anna Ducin

Skip to content