Skip to content

Nauka zdalna w kl. I-III

  1. Od 22.03.2021 do 11.04.2021 nauka w kl. I- III będzie odbywała się zdalnie zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi tej formy nauczania w naszej szkole.
  2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
  3. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin

Skip to content