Skip to content

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się poniżej:

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor szkoły przypomina, że do 31 marca należy przekazać do szkoły potwierdzenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy osób, które już dostarczyły oświadczenie).

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin

Skip to content