Skip to content

Sukces naszych uczniów

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.I.Kraszewskiego w Lublinie organizuje Międzyszkolny Konkurs o Kraszewskim, pod honorowym patronatem prezydenta miasta Lublin. W tym roku odbyła się IX edycja konkursu, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły - Maria Pytka i Maksymilian Okoń z klasy VIII oraz Paweł Szczepański z klasy VII b.

Konkurs składał się z dwóch części, niezależnych od siebie - biograficznej i literackiej.

Z dumą informuję, że Maria Pytka zajęła I miejsce w kategorii znajomość biografii Kraszewskiego, zdobyła wyróżnienie za pracę literacką (opowiadanie na motywach "Nauczycieli sieroty" Kraszewskiego) oraz została uhonorowana tytułem Znawcy Kraszewskiego. Z kolei III miejsce w konkursie biograficznym zajął Paweł Szczepański.

Serdecznie gratulujemy! Jeśli ktoś będzie miał pytania na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, wie, do kogo może się zwrócić! Wśród nas są prawdziwi eksperci.

Maria Szkutnik

Skip to content