Skip to content

National Grammar Day

Narodowy Dzień Gramatyki NationalGrammar Day
to święto, ustanowione w 2008 roku, obchodzone corocznie 4 marca
w Stanach Zjednoczonych. Święto zostało wymyślone przez panią
Marthę Brockenbrough, założycielkę Towarzystwa na rzecz dobrej
gramatyki - Society for the Promotion of Good Grammar.

Gramatyka jest użyteczna!
Gramatyka pomaga nam zachować jasność podczas dzielenia się przemyśleniami. To różnica między zaproszeniem mamy do jedzenia („zjedzmy mamo!”) a zjedzeniem mamy („zjedzmy mamę!”). Jest to różnica między czerpaniem przyjemności z gotowania, a także czerpaniem radości ze swoich zwierząt („Lubię gotować, mojego kota i psa”) a gotowaniem zwierząt („Lubię gotować kota i psa”).
Grammar is useful!
Grammar helps us be totally clear when sharing our thoughts. It’s the difference between inviting your mom to eat (“let's eat, mom!”) and eating your mom (“let’s eat mom!”). It’s the difference between enjoying cooking and also enjoying your pets (“I enjoy cooking, my cat, and my dog”) and cooking your pets (“I enjoy cooking my cat and my dog”).

 How can you celebrate National Grammar Day?
Jak możemy świętować ten dzień?

  1. Watch a grammar video (możesz obejrzeć filmik o gramatyce)

How many verb tenses are there in English? - Anna Ananichuk

English Language Learning Tips - Tenses

2. Learn new grammar rules (możesz nauczyć się nowych reguł)

Some Websites to Learn and Practice English Grammar (strony www, na których nauczysz się i poćwiczysz reguły gramatyczne):
EnglishGrammar.org
englishgrammarsecrets.com
learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice
learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference
englishclub.com/grammar
anglomaniacy.pl/grammar.htm

Katarzyna Majewska

Skip to content