Skip to content

Zrozumieć fizykę – konkurs

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
zaprasza do udziału w Grze „Zrozumieć Fizykę" 
realizowanej w ramach projektu 
"Fizyka kluczem do zrozumienia świata",
który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gra polega na tym, że co tydzień w środę (od dnia 4.11.2020 do dnia 31.03.2021) na facebooku projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata"  https://www.facebook.com/FizykaKluczem jest publikowane zadanie z dziedziny nauk ścisłych (w szczególności z fizyki). Każde zadanie zawiera pytanie. Odpowiedź jest publikowana po 6 dniach, czyli we wtorek.  Zadaniem Uczestnika Gry jest przesłanie w komentarzu odpowiedzi na publikowane pytanie (Uczestnik ma na to 6 dni). Zwycięzcami Gry będą Uczestnicy, którzy będą najaktywniej udzielać poprawnych odpowiedzi.
Zwycięzcy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe poświęcone tematyce naukowej o wartości:
• 600 zł dla Uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce,
• 400 zł dla Uczestnika, który zajmie drugie miejsce,
• 200 zł dla Uczestnika, który zajmie trzecie miejsce.|
Przewidujemy również nagrody pocieszenia, które będą nagrodami rzeczowymi.

Regulamin dostępny jest: https://www.ifj.edu.pl/fizykakluczem/regulamin-gra.pdf

Zapraszamy do udziału w Grze. 

Skip to content