Skip to content

Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Pandemia koronawirusa, której doświadczamy, wiąże się z m.in. z przymusem izolacji, ograniczeniem kontaktów, utrudnioną możliwością uzyskania pomocy psychologicznej.

Dzięki inicjatywie Rzecznika Praw Dziecka uczniowie, doświadczający kryzysu psychicznego i szukający pomocy, mogą skorzystać z dwóch kanałów komunikacyjnych:

  • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
  • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Dzięki temu uczeń:

  • może uzyskać natychmiastowe wsparcie,
  • może podzielić się swoimi przeżyciami,
  • wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą może zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

Skip to content