Skip to content

Lekcje zdalne w klasach I – VIII

KOMUNIKAT DYREKOTA SZKOŁY
W SPRAWIE REALIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO I OPIEKI
OD 9 LISTOPADA 2020R.

Szanowni Rodzice!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że:

 1. Zostało zawieszone nauczanie stacjonarne w klasach I- VIII do dnia 29 listopada 2020r.
 2. Uczniowie i nauczyciele realizują nauczanie w trybie zdalnym według tygodniowych planów nauczania poszczególnych klas. Możliwa jest niewielka zmiana godzin realizacji lekcji religii i języka angielskiego w klasach I-III ze względu na konieczność realizacji przez nauczycieli tych przedmiotów w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym.
  O ewentualnych przesunięciach poinformują Państwa bezpośrednio wychowawcy klas.
 3. W trybie zdalnym lekcje będą się odbywały zgodnie z planem lekcji na platformie Teams (Office365) lub Zoom.
 4. Szkoła będzie mogła zorganizować działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. W związku z koniecznością zaplanowania takiej opieki proszę o zgłaszanie takich dzieci do wychowawców klas.
 5. Dla uczniów klasy VIII zorganizowane zostają w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych wg następującego harmonogramu:
  - Konsultacje z języka polskiego – piątki: 14.00 – 15.00
  - Konsultacje z języka angielskiego – wtorki: 15.00 – 16.00
  - Konsultacje z matematyki – czwartki: 15.00 – 16.00
 6. Na konkretne godziny konsultacji uczeń umawia się z nauczycielem, który je prowadzi.
 7. Konsultacje dla uczniów klasy VIII odbywają na zasadach ustalonych w marcu 2020 r. – z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Uczniowie korzystający z zajęć na terenie szkoły zostali na czas drogi do szkoły i domu wyłączeni z zakazu samodzielnego wychodzenia w godzinach: 8-16.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje na stronie MEN

Dyrektor
Anna Ducin

Skip to content