Skip to content

Bezpieczny powrót do szkoły

Na stronie internetowej MEN znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
Polecamy również aplikację ProteGO Safe rekomendowaną przez MEN i GIS, która:
- powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem,
- informuje jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich,
- jest wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Załączniki:
List MEN i GIS
Aplikacja ProteGO Safe

Skip to content