Skip to content

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Z uwagi na pandemię Covid-19 w tym roku szkolnym nie odbędzie się uroczysta akademia kończąca rok szkolny.

Msza Święta kończąca rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 28 czerwca 2020 r. o godz. 11. w Kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie.

Odbiór świadectw odbędzie się w sali gimnastycznej z podziałem na klasy w następującej kolejności:

25 czerwca 2020 r. kl. I - III i oddziały przedszkolne:
OA - godz. 9.00
OB - godz. 9.30
kl. I - godz. 10.00
kl. II - godz. 10.30
kl. IIIA - godz. 11.00
kl. IIIB -godz.11.30

26 czerwca 2020 r. kl. IV - VIII:
kl. IV - godz. 9.00
kl. V - godz. 9.30
kl. VIA - godz. 10.00
kl. VIB - godz. 10.30
kl. VII - godz. 11.00
kl. VIII - godz. 11.30

Jeżeli uczniowie nie odbiorą świadectw w wyżej wymienionym czasie będzie możliwość odebrania dokumentu we wrześniu 2020 r.

Bardzo prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi. Prosimy o zakrywanie ust i nosa maseczką, dezynfekcję rąk, zachowanie odległości co najmniej 1,5 m i nie gromadzenie się oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa.

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin

Skip to content