Skip to content

Szanowni Państwo!

W związku ze stanem epidemii wprowadzonym 20 marca 2020 r. w Polsce, zawieszenie zajęć w szkole zostaje wydłużone do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym oraz zgodnie z:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 od 25 marca 2020 r. podstawa programowa będzie realizowana
w formie zdalnego nauczania.

Informacje o zadaniach dla uczniów będą zamieszczane w E-DZIENNIKU oraz na stronie szkoły w zakładce EDUKACJA ZDALNA.

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu będą przygotowane wydruki materiałów (karty pracy, zadania, itp.) do odbioru w szkole we wtorki i piątki w godzinach 10.00 – 14.00 przy głównym wejściu. Pierwsze wydruki pojawią się w piątek 27 marca br.

Każdy nauczyciel jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji – w tym czasie można konsultować realizację materiału.

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin