Skip to content

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19
informujemy, że rekrutacja do klasy I i oddziałów przedszkolnych
odbywać się będzie elektronicznie.

Prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych z naszej strony, wypełnienie i przesłanie ich skanów lub zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: spsnopkow@o2.pl zgodnie z harmonogramem.

Oryginały dokumentów oraz inne dokumenty rekrutacyjne dostarczycie Państwo do szkoły po ustaniu zagrożenia.