Skip to content

Drogi Rodzicu! Drogi Uczniu!

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego zajęcia zostały zawieszone na 2 tygodnie tj. od 12 do 25 marca 2020 r.

  • Wykorzystajcie ten czas, gdy nie będzie lekcji w szkole, na uzupełnienie, utrwalanie i poszerzenie wiedzy. Możecie skorzystać z bezpłatnych zasobów na platformie epodreczniki.pl oraz z materiałów rekomendowanych przez nauczycieli;
  • Pozostańcie w kontakcie ze szkołą poprzez komunikatory elektroniczne i e-dziennik;
  • Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu i poza nim. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Ograniczcie wyjścia do niezbędnego minimum;
  • Rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
  • Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drogi ósmoklasisto wykorzystaj ten czas odpowiedzialnie!
Pozostań w kontakcie z nauczycielami, którzy będą udostępniali ci materiały przygotowujące do egzaminu. Systematycznie rozwiązuj zadania i staraj się utrwalać wiadomości i umiejętności, przeczytać lektury, uzupełniać zaległości.

Grafika pochodzi ze strony https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=191006858985390&id=107296654023078

Skip to content