Skip to content

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w oparciu o:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Gminy Jastków >>>link

Klasa pierwsza

11 lutego – 10 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, dokumentów dotyczących zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

11 – 25 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Oddział przedszkolny

11 lutego – 17 lutego 2020 r.:Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

18 lutego – 6 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2020/2021

Skip to content