Skip to content

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Jest taki dzień, jeden jedyny w roku szkolnym, dzień bardzo ważny w życiu szkoły, kiedy to uczniowie klasy pierwszej zdają swój pierwszy egzamin i zostają przyjęci do społeczności szkolnej jako prawdziwi uczniowie. W naszej szkole ten ważny dzień przypadł na 28 listopada 2019 r. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Do ślubowania przystąpiło 20 uczniów, w tym 12 dziewczynek i 8 chłopców.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. We wrześniu dzieci znalazły się w nowej rzeczywistości, wśród nowej społeczności, wśród nowych kolegów,  co dla nich było dużym przeżyciem. Aby odnaleźć się w nowym środowisku musiały poznać zasady i regulaminy obowiązujące w szkole i w klasie, zintegrować się w zespole klasowym, poznać swoje prawa i obowiązki. W związku z uroczystością ślubowania musiały przygotować część artystyczną. Muszę przyznać, że dzieci z chęcią  przystąpiły do nauki wierszyków i piosenek. Wytrwale ćwiczyły podczas kolejnych prób.
W dniu 28 listopada od samego rana wyczuwało się świąteczną atmosferę. Uczniowie klasy I przybyli odświętnie ubrani, w strojach galowych, w czerwonych biretach i kotylionach na piersi. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej, pięknie udekorowanej na tę okoliczność. Na sali zgromadzili się rodzice, dziadkowie oraz młodsi i starsi koledzy. Dzieci zaprezentowały inscenizację pt. „W królestwie króla  Kredkosa.  W rolę króla Kredkosa i królowej Kredki Różowej wcielili się uczniowie  klasy IV – Zuzia Pniowska i Daniel Wrona. Król z królową przeprowadzili egzamin.  Sprawdzili wiedzę patriotyczną, znajomość zasad bezpieczeństwa, dbałość o rozwój fizyczny oraz umiejętność recytowania i śpiewania. Uczniowie klasy I odpowiadali wspaniale. Część artystyczną  zakończyli tańcem królewskim – polonezem, który wzbudził u publiczności ogromny aplauz.
Po wspaniale zdanym egzaminie przyszedł czas na ślubowanie i pasowanie uczniów. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, uczniami i kolegami, że będą godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, sumiennie wypełniać obowiązki szkolne, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Anna Ducin dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Dotykając ołówkiem niczym czarodziejską różdżką pasowała każdego ucznia wypowiadając słowa „Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego”. Złożyła dzieciom gratulacje i pochwaliła za piękną część artystyczną. Gratulacje złożyła również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w imieniu wszystkich uczniów szkoły, życząc sukcesów w nauce i wspaniałego pobytu w szkole. Na dodatek samorząd uczniowski obdarował młodszych kolegów upominkami. Był to miły gest ze strony starszych kolegów. Rodzice zaś obdarowali swoje dzieci książkami, a także przygotowali „słodkie” przyjęcie.
Myślę, że ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Walentyna Nowocień

« 1 z 2 »
Skip to content