Skip to content

Nowe terminy zebrań z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego informuje, że w związku z:

  • problemami z parkowaniem samochodów w czasie zebrań dla rodziców uczniów wszystkich klas,
  • powstałymi w związku z powyższym utrudnieniami w ruchu drogowym,
  • wnioskami rodziców do dyrektora szkoły o rozwiązanie problemu z parkowaniem samochodów,
  • zapytaniami policji dotyczącymi rozwiązań problemu z parkowaniem samochodów w czasie zebrań z rodzicami

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Snopkowie zadecydowali o zmianie organizacji zebrań z rodzicami.

 Zebrania będą się odbywały w ciągu trzech dni w tygodniu z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych, w których terminy zebrań są ustalane odrębnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami, poza harmonogramem zebrań szkolnych.

Godziny zebrań oraz dyżury nauczycieli w tych dniach zostały podporządkowane rozkładowi komunikacji linii nr 30:

Zebrania we wszystkich klasach rozpoczynają się o godzinie 16.30, a nauczyciele przedmiotów są dostępni od godziny 16 (dla rodziców, którzy przyjadą wcześniej) do godziny 18 (dla rodziców, którzy odjeżdżają później).

TERMINY NAJBLIŻSZEGO ZEBRANIA:
28.10. 2019 r. – klasy: VI b, VII, VIII - godz. 16.30
29.10. 2019 r. – klasy: IV, V, VI a - godz. 16.30
30.10. 2019 r. – klasy: I – III -  godz. 16.30