Skip to content

Dzień wolny od zajęć szkolnych

Przypominamy, że  14 października 2019 r. (poniedziałek) - Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Tego dnia w szkole prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze – w godzinach pracy świetlicy szkolnej. Prosimy o przekazanie informacji do wychowawców klas czy dzieci będą korzystały z tej opieki.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbędzie się 16 października 2019 r. o godz. 10.30.

Skip to content