Skip to content

#OSEWyzwanie

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Nagrodą w Konkursie były mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym nauczyciele mogą prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie uczą się korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Jedną z 764 przyznanych nagród otrzyma nasza szkoła! Jest to ogromny sukces, bo do konkursu zgłosiło się aż 1606 szkół z całej Polski.
27 września 2019 r. podczas Forum OSEregio zorganizowanego w Białej Podlaskiej Pani Dyrektor Anna Ducin odebrała nagrodę dla naszej szkoły. Mobilną pracownię multimedialną otrzymamy do końca bieżącego roku szkolnego.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele NASK, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a spotkanie było okazją do zaprezentowania korzyści, jakie wynikają dla szkół z uczestnictwa w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  Podczas konferencji prezentowano wykorzystanie nowych technologii na zajęciach edukacyjnych. Dyskutowano nad tym, jak zapewnić bezpieczeństwo internetu w szkole.

Aneta Ciołek

 

Skip to content