Skip to content

Dowozy w roku szkolnym 2019/2020

Przypominamy rodzicom, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego bezpłatny dowóz przysługuje uczniom, w których przypadku odległość od szkoły do miejsca zamieszkania wynosi:

- w klasach I-IV oraz w oddziałach przedszkolnych - 3 kilometry i więcej;

- w klasach V-VIII - 4 kilometry i więcej.

Uczniowie upoważnieni do bezpłatnych dowozów Lubelskimi Liniami Autobusowymi otrzymają bilety autobusowe w sekretariacie szkoły.

Wszyscy pozostali uczniowie, którzy będą korzystali z dowozów Lubelskimi Liniami Autobusowymi (zgodnie z załączonymi rozkładami jazdy), mogą kupić bilety u kierowcy autobusu (jednorazowe bądź miesięczne).

Rodzice uczniów, którzy będą korzystali z autobusów MPK Lublin, proszeni są o skontaktowanie się z sekretariatem w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Jednocześnie prosimy rodziców o wskazanie najpóźniej 2 września, na którym przystanku dziecko będzie wsiadać i wysiadać (na podstawie załączonych rozkładów).

Dziecko zostanie wysadzone na wskazanym przystanku bez względu na nieobecność rodzica czy innego opiekuna. W związku z koniecznością realizowania rozkładu jazdy kierowca autobusu nie może czekać, aż rodzic zgłosi się po dziecko.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami pochodzącymi ze strony internetowej gminy. Niezbędne informacje na temat nowej organizacji dowozów będzie można także uzyskać u wychowawców klas lub w sekretariacie.

TRANSPORT LOKALNY GMINY JASTKÓW

Lubelskie Linie Autobusowe:

KURS I

6.35 - Jastków szkoła
6.37 - Jastków (Biblioteka)
6.40 - Jastków (Drozd)
6.44 - Snopków Szkoła
6.47 - Snopków III (osiedle)
6.49 - Helenów (1 skrzyżowanie na Smugi)
6.56 - Smugi (znicze)
6.59 - Smugi (przez wieś)
7.01 - Smugi (Warszawska)
7.05 - Smugi (stadnina)
7.10 - Snopków III (osiedle)
7.12 - Snopków szkoła

KURS II

6.30 - Jastków szkoła
6.40 - Marysin (Purpurowa)
6.46 - Marysin (Karminowa)
6.47 - Lublin Sławinkowska 02
6.48 - Marysin - Natalin
6.50 - Snopków I
6.53 - Snopków szkoła

ODWOZY:

KURS I SMUGI
14.29 - Snopków szkoła
14.32- Snopków III (osiedle)
14.34 - Helenów (1 skrzyżowanie na Smugi)
14.41 - Smugi (znicze)
14.44 - Smugi (przez wieś)
14.46 - Smugi (Warszawska)
14.49 - Smugi (stadnina)
14.54 -  Snopków szkoła

KURS II MARYSIN

13.26 - Snopków szkoła
13.28 - Snopków II (rondo)
13.30 - Snopków I
13.32 - Marysin - Natalin
13.34 - Marysin (Karminowa)
13.42 - Marysin (Purpurowa)
13.46 - Lublin Sławinkowska 02
14.00 - Snopków szkoła

15.04 - Snopków szkoła
15.05 - Snopków II (rondo)
15.07 - Snopków I
15.08 - Marysin - Natalin
15.10 - Marysin (Karminowa)
15.17 - Marysin (Purpurowa)
15.21 - Lublin Sławinkowska 02

Uwaga! Uczniowie korzystający z dowozów muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.