Skip to content

Praca szkoły w okresie wakacyjnym

Sekretariat

W dniach 8 - 19 lipca sekretariat będzie czynny w godzinach 8.00-13.00.

 

Dyrektor szkoły

W dniach 1 - 19 lipca dyrektor szkoły przebywa na urlopie.

 

Dyżur w oddziale przedszkolnym

W okresie wakacyjnym oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Snopkowie będzie pracował w dniach:

24 czerwca - 26 lipca 2019r.

oraz w dniach

26-30 sierpnia 2019r.

w godzinach 8.00-13.00.