Skip to content

Zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UMCS

W dniach 9-10 maja 2019 roku uczniowie klasy Va i Vb uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych i przygotowanych przez panią Dorotę Samborską. Podczas wyprawy do Ogrodu Botanicznego, wyposażeni w karty pracy, klucze do oznaczania drzew, miarki i lupy, przeżyli niezwykłą lekcję biologii. Zajmowali się, między innymi, oznaczaniem gatunków drzew liściastych, co wymagało dokładnego przyjrzenia się liściom, ich wielkości, kształtowi, ogonkom. Ponadto określali wiek wybranych drzew, zaś w szkolaranich zaznajamiali się z przystosowaniem roślin do życia w różnych środowiskach. Na koniec uczniowie odwiedzili Dworek Kościuszków. Zapoznali się z jego historią, usłyszeli liczne historie o życiu Tadeusza Kościuszki oraz obejrzeli wystawę mszaków i roślin naczyniowych z terenu Roztocza. Zajęcia były wyjątkowo ciekawe, a dzieci bardzo zaangażowały się w wykonywanie zadań. To były udane dwa dni!

Maria Szkutnik

Zajęcia uczniów z klasy Va - 9 maja

Zajęcia uczniów z klasy Vb - 10 maja