Skip to content

Kangur Matematyczny 2019

21 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły, w ramach udziału w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „KANGUR” rozwiązywali zadania matematyczne.
W konkursie udział wzięło 41 uczniów naszej szkoły z klas II - VIII, wyróżnienie uzyskało 6 uczniów:
Paweł Turek kl. II
Gabriel Dzwonkowski kl. II
Dominik Olszewski kl.III
Małgorzata Chmiel kl. Vb
Maria Pytka kl. VI
Maksymilian Okoń kl. VI.
Gratulujemy uczniom z wyróżnieniem oraz wszystkim, którzy wykazali chęć i mieli odwagę wziąć udział w konkursie matematycznym „KANGUR”.

mgr inż. Grażyna Kawecka
– szkolny koordynator konkursu,
nauczyciel matematyki i informatyki

Skip to content