Skip to content

Projekt znaczka pocztowego

UWAGA KONKURS

Celem Konkursu jest przybliżenie młodzieży zagadnień dotyczących tradycyjnych sadów ze starymi odmianami drzew owocowych
i ich roli dla ochrony środowiska i zwiększenia różnorodności biologicznej.  

Podobny obraz

Zadanie konkursowe

polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego,
który przedstawiać będzie sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi,
niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła 

„Przywróćmy tradycyjne sady”

 Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką,
która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
w orientacji poziomej, w następującym formacie: 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości - wzór dostępny w bibliotece.

ZAPRASZAM
Dorota Wnukowska

Skip to content