Skip to content

Zgłoszenie dziecka do świetlicy

Szanowni Państwo!

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2019/2020 prosimy o wypełnienie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub na zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe. Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 15 marca 2019 r.
do wychowawców klas lub sekretariatu szkoły!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - KL. I-IV
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE - KL. V-VIII